Politique de Sekretessregler

Användning av personuppgifter samlade


Vid anslutning för första gången samtycker användaren uttryckligen till behandlingen av sina personuppgifter inom gränsen för behandling som är absolut nödvändig för att webbplatsen www.toursud.com ska fungera korrekt. 

Företaget kommer att genomföra alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att respektera skyddet av personuppgifter, både från utformningen av tjänsten och som standard. Företaget åtar sig att begränsa mängden personuppgifter som behandlas från början. 

När företaget upptäcker ett brott mot rättigheterna i samband med behandlingen av personuppgifter kommer detta intrång att meddelas CNIL inom högst sjuttiotvå (72) timmar efter att ha fått kännedom om det. 

Varje överträdelse i samband med behandlingen av användarens personuppgifter kommer att meddelas den senare via e-post inom en (1) månad. 

Varje part kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att bekämpa obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter eller deras oavsiktliga förlust, förstörelse eller försämring.

Användning och överföring av användarnas personuppgifter

För att säkerställa driften av webbplatsen www.toursud.com och dess tjänster måste företaget utföra nödvändig behandling av användarnas personuppgifter. De bearbetade uppgifterna överförs direkt enligt metoderna och för följande ändamål:

 • Nöjdhetsundersökning ;
 • Besökarstatistik för webbplatsen www.toursud.com;
 • Funktioner som erbjuds av webbplatsen www.toursud.com;
 • Information om användare med deras avtal om tjänsterna genom riktad marknadsföring och / eller kampanjerbjudanden;
 • Lösning av eventuella tvister;
 • Förhindra, upptäcka och undersöka alla potentiellt förbjudna och olagliga aktiviteter;
 • Uppfyll sina lagliga och reglerande skyldigheter.

Tillhandahållandet av personuppgifter som samlas in för dessa ändamål är obligatoriskt och absolut nödvändigt för att webbplatsen www.toursud.com ska fungera korrekt. Annars kan tjänsterna inte tillhandahållas.

Företaget kan också använda dessa uppgifter:

 • för behandling av användarförfrågningar
 • samt att stärka och anpassa sin kommunikation, särskilt genom informationsbrev / e-post,
 • och slutligen för att anpassa plattformen enligt de preferenser som användarna observerar.

Företaget kan också förse sina partners med konsoliderad och anonymiserad statistik om användare, men denna statistik innehåller dock inga personuppgifter.

Dessa uppgifter kan överföras till tekniska tjänsteleverantörer, för det enda syftet för korrekt utförande av tjänsterna, eller till dess olika leverantörer, såsom leverantörer av betalningslösningar. Användaren accepterar att företaget delar information om dem för att underlätta deras användning av webbplatsen www.toursud.com och tjänsterna.

De personuppgifter som meddelats av användaren kommer att förstöras senast sex (6) månader efter det att kontot har raderats. Företaget förbehåller sig rätten att behålla vissa uppgifter för att, i förekommande fall, motivera den perfekta fullgörandet av sina avtalsenliga eller juridiska skyldigheter. De data som lagras på detta sätt kommer att begränsas till vad som är absolut nödvändigt.

Företaget säljer eller hyr inte ut personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan användarens uttryckliga medgivande.

Rättigheter till tillgång, modifiering, opposition, portabilitet och radering

I alla fall har användaren rätt att få tillgång till, korrigera, modifiera, motsätta sig, portabilitet och radera personuppgifter om honom genom att skriva till företaget via e-post till e-postadress som anges på webbplatsen, med namn, förnamn, e-post och postadress.

I enlighet med gällande bestämmelser måste alla förfrågningar undertecknas och åtföljas av en kopia av ett identitetsdokument med användarens underskrift.

Användaren kan återställa sina personuppgifter i ett öppet och läsbart format. Rätten till portabilitet är begränsad till de uppgifter som tillhandahålls av den berörda användaren. Det gäller på grundval av användarens förhandsgodkännande. Företaget förbinder sig att på begäran överföra alla handlingar som samlar in personuppgifter inom en (1) månad till användaren för att kunna implementera rätten till portabilitet. Kostnaderna för dataåterställning är användarens ansvar genom att göra en begäran. 

Användning av kakor

I enlighet med CNIL-överläggningen nr 2013-378 av den 5 december 2013 informerar företaget dessutom att cookies registrerar viss information som lagras i minnet på användarens hårddisk. Denna information används för att generera publikstatistik.

Ett varningsmeddelande i form av en banner frågar användaren i förväg om han vill acceptera kakor. Dessa cookies innehåller inte konfidentiell information. 

Användare som går till hemsidan eller en annan sida på webbplatsen www.toursud.com direkt från en sökmotor kommer att informeras:

 • de exakta syftena med de använda kakorna;
 • förmågan att motsätta sig dessa cookies och ändra inställningarna genom att klicka på en länk i bannern;
 • och det faktum att fortsättningen av dess navigering utgör en överenskommelse om deponering av kakor på dess terminal.

För att garantera gratis, informerat och entydigt samtycke från användare av webbplatsen www.toursud.com kommer bannern inte att försvinna förrän den har fortsatt att bläddra.

Utan förhandsgodkännande kommer cookies inte att placeras och läsas. 

Nyhetsbrev - Nyhetsbrev

Beroende på användarens val kan han vara mottagare av nyhetsbrevet (nyhetsbrevet).

Genom att markera rutan för detta ändamål eller genom att uttryckligen ge sitt samtycke till detta, accepterar användaren att företaget kan skicka ett nyhetsbrev till dem som kan innehålla information om nya aktiviteter som erbjuds av partnerna till samhället. Användare har möjlighet att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på länken som tillhandahålls för detta ändamål, som finns i varje nyhetsbrev (nyhetsbrev).

Lista över mina 10 favoritplatser i Languedoc

Få denna gåva.
Jag skickar urvalet till dig
av mina 10 favoritplatser i Languedoc.

För att hjälpa dig att göra rätt val under din vistelse i Languedoc, 
Jag ger dig råd att besöka varje webbplats

Gillar du inte skräppost? Inte jag heller ! Din e-postadress kommer aldrig att kommuniceras eller säljas till någon. 
Ditt e-postmeddelande gör att jag kan skicka min välkomstpresent till dig och sedan mina framtida råd.
För att avsluta prenumerationen visas en länk för att avsluta prenumerationen längst ner i mina meddelanden.

>

Vi talar franska, engelska och spanska. För andra språk översätts denna webbplats automatiskt. Tack för din förståelse.