Privacybeleid

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens


Bij de eerste keer inloggen stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn Persoonsgegevens binnen de limiet van de verwerking die strikt noodzakelijk is voor de goede werking van de site www.toursud.com. 

Het bedrijf zal alle technische en organisatorische maatregelen implementeren die nodig zijn om de bescherming van persoonlijke gegevens te respecteren, zowel vanaf het ontwerp van de dienst als standaard. Het bedrijf verbindt zich ertoe de hoeveelheid verwerkte Persoonsgegevens van meet af aan te beperken. 

Wanneer het Bedrijf een schending van rechten constateert in de context van de verwerking van Persoonsgegevens, zal deze schending binnen een termijn van maximaal tweeënzeventig (72) uur na kennisname aan de CNIL worden gemeld. 

Elke overtreding met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker wordt binnen één (1) maand per e-mail aan deze laatste gemeld. 

Elke partij zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om te vechten tegen ongeoorloofde of illegale verwerking van Persoonsgegevens of hun onopzettelijk verlies, vernietiging of verslechtering ervan.

Gebruik en overdracht van persoonlijke gegevens van gebruikers

Om de werking van de site www.toursud.com en zijn Diensten te verzekeren, moet het Bedrijf de nodige verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers uitvoeren. De verwerkte gegevens worden rechtstreeks verzonden volgens de methoden en voor de volgende doeleinden:

 • Tevredenheidsonderzoek ;
 • Bezoekersstatistieken voor de site www.toursud.com;
 • Functies aangeboden door de site www.toursud.com;
 • Informatie van gebruikers met hun akkoord over de diensten door middel van gerichte marketing- en / of promotie-aanbiedingen;
 • Oplossing van eventuele geschillen;
 • Alle mogelijk verboden en illegale activiteiten voorkomen, opsporen en onderzoeken;
 • Voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Het verstrekken van Persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, is verplicht en strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site www.toursud.com. Anders kunnen de Services niet worden geleverd.

Het bedrijf kan deze gegevens ook gebruiken:

 • voor het verwerken van gebruikersverzoeken
 • evenals om haar communicatie te versterken en te personaliseren, in het bijzonder door middel van informatiebrieven / e-mails,
 • en ten slotte om het platform te personaliseren volgens de voorkeuren die door gebruikers worden waargenomen.

Het bedrijf kan zijn partners ook voorzien van geconsolideerde en geanonimiseerde statistieken met betrekking tot gebruikers, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

Deze gegevens kunnen worden verzonden naar technische dienstverleners, met als enig doel de goede uitvoering van de Diensten, of naar de verschillende leveranciers ervan, zoals aanbieders van betalingsoplossingen. De Gebruiker aanvaardt dat het Bedrijf informatie over hen deelt om hun gebruik van de site www.toursud.com en de Diensten te vergemakkelijken.

De door de Gebruiker meegedeelde Persoonsgegevens worden uiterlijk zes (6) maanden na verwijdering van het Account vernietigd. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om bepaalde gegevens te bewaren om, indien van toepassing, de perfecte uitvoering van haar contractuele of wettelijke verplichtingen te rechtvaardigen. De aldus opgeslagen gegevens worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

Het bedrijf verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers.

Rechten van toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid en verwijdering

In alle gevallen heeft de Gebruiker recht op toegang, rectificatie, wijziging, verzet, overdraagbaarheid en verwijdering van de Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben door het Bedrijf te schrijven via e-mail aan de e-mailadres vermeld op de site, met vermelding van zijn naam, voornaam, e-mail en postadres.

In overeenstemming met de geldende regelgeving moeten alle verzoeken worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de gebruiker.

De Gebruiker kan zijn Persoonsgegevens opvragen in een open en leesbaar formaat. Het recht op overdraagbaarheid is beperkt tot de gegevens die door de betreffende Gebruiker worden verstrekt. Het is van toepassing op basis van de voorafgaande toestemming van de gebruiker. Het bedrijf verbindt zich ertoe om, op verzoek, binnen één (1) maand, elk document dat persoonlijke gegevens verzamelt, over te dragen aan de gebruiker om het recht op overdraagbaarheid te kunnen implementeren. De kosten in verband met gegevensherstel zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker door het verzoek in te dienen. 

Gebruik van cookies

In overeenstemming met de CNIL-beraadslaging n ° 2013-378 van 5 december 2013, informeert de Vennootschap bovendien dat cookies bepaalde informatie registreren die wordt opgeslagen in het geheugen van de harde schijf van de Gebruiker. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekersstatistieken te genereren.

Een waarschuwingsbericht, in de vorm van een banner, vraagt ​​de Gebruiker vooraf of hij cookies wil accepteren. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie. 

Gebruikers die rechtstreeks vanuit een zoekmachine naar de startpagina of een andere pagina van de site www.toursud.com gaan, worden geïnformeerd:

 • de precieze doeleinden van de gebruikte cookies;
 • de mogelijkheid om je tegen deze cookies te verzetten en de instellingen te wijzigen door op een link in de banner te klikken;
 • en het feit dat de voortzetting van zijn navigatie inhoudt dat hij instemt met het plaatsen van cookies op zijn terminal.

Om de vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers van de site www.toursud.com te garanderen, zal de banner niet verdwijnen voordat hij verder browst.

Zonder voorafgaande toestemming worden er geen cookies geplaatst en gelezen. 

Nieuwsbrief - Nieuwsbrief

Afhankelijk van de keuzes die de gebruiker maakt, is hij mogelijk de ontvanger van de nieuwsbrief (nieuwsbrief).

Door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken of door hier uitdrukkelijk toestemming voor te geven, aanvaardt de Gebruiker dat het Bedrijf hem een ​​nieuwsbrief kan sturen die informatie kan bevatten over nieuwe activiteiten die worden aangeboden door de partners van de gemeenschap. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bestemde link te klikken, aanwezig in elk van de nieuwsbrieven (nieuwsbrieven).

Lijst met mijn 10 favoriete plekken in de Languedoc

Ontvang dit cadeau.
Ik stuur je de selectie
van mijn 10 favoriete plekken in de Languedoc.

Om u te helpen de juiste keuzes te maken tijdens uw verblijf in de Languedoc, 
Ik geef je advies om elke site te bezoeken

Houd je niet van spam? Ik ook niet ! Uw e-mailadres wordt nooit aan iemand meegedeeld of verkocht. 
Met je e-mailadres kan ik je mijn welkomstgeschenk sturen en vervolgens mijn toekomstig advies.
Om je af te melden, zal een afmeldlink zichtbaar zijn onderaan mijn berichten.

>