Politique דה confidentialité

שימוש בנתונים אישיים שנאספו


בעת כניסה לראשונה, המשתמש מסכים במפורש לעיבוד הנתונים האישיים שלהם במסגרת גבולות העיבוד הדרושים בהחלט לתפקוד תקין של אתר www.toursud.com. 

החברה תיישם את כל האמצעים הטכניים והארגוניים הדרושים בכדי לכבד את ההגנה על נתונים אישיים, הן מפני תכנון השירות והן כברירת מחדל. החברה מתחייבת להגביל את כמות הנתונים האישיים שעובדו מלכתחילה. 

כאשר החברה תמצא הפרה של זכויות בהקשר לעיבוד נתונים אישיים, הודעה זו תועבר לרשת CNIL תוך פרק זמן שלא יעלה על שבעים ושתיים (72) שעות לאחר שנודעה לה. 

כל הפרה הנוגעת לעיבוד הנתונים האישיים של המשתמש תודיע על האחרונה בדואר אלקטרוני, תוך חודש (1). 

כל צד ינקוט בצעדים הטכניים והארגוניים המתאימים למאבק בעיבוד בלתי מורשה או בלתי חוקי של נתונים אישיים או אובדן, הרס או הידרדרותם בשוגג.

שימוש ושידור נתונים אישיים של משתמשים

על מנת להבטיח את תפקוד האתר www.toursud.com ושירותיו, על החברה לבצע את העיבוד הדרוש של הנתונים האישיים של המשתמשים. הנתונים המעובדים מועברים ישירות על פי השיטות הבאות ולמטרות הבאות:

 • סקר שביעות רצון ;
 • סטטיסטיקה של מבקרים באתר www.toursud.com;
 • התכונות המוצעות על ידי האתר www.toursud.com;
 • מידע על המשתמשים עם הסכמתם לשירותים באמצעות הצעות שיווק ו / או קידום מכירות;
 • פתרון סכסוכים כלשהם;
 • למנוע, לאתר ולחקור כל פעילויות שעלולות להיות אסורות ובלתי חוקיות;
 • עמד בחובותיה החוקיים והרגולטוריים.

מסירת הנתונים האישיים שנאספו למטרות אלה היא חובה וחובה בהחלט לתפקוד תקין של האתר www.toursud.com. אחרת, לא ניתן לספק את השירותים.

החברה רשאית גם להשתמש בנתונים אלה:

 • לעיבוד בקשות משתמשים
 • כמו גם לחזק ולהתאים אישית את התקשורת שלה, במיוחד באמצעות מכתבי מידע / דואר אלקטרוני,
 • ולבסוף כדי להתאים אישית את הפלטפורמה בהתאם להעדפות שנצפו על ידי המשתמשים.

החברה רשאית לספק לשותפיה גם נתונים סטטיסטיים מאוחדים ואנונימיים המתייחסים למשתמשים, אולם נתונים אלה אינם מכילים נתונים אישיים כלשהם.

נתונים אלה עשויים להיות מועברים לספקי שירותים טכניים, לצורך ביצועם הנכון של השירותים, או לספקיהם השונים כגון ספקי פתרונות תשלום. המשתמש מאשר כי החברה משתפת מידע אודותיהם על מנת להקל על השימוש באתר www.toursud.com ובשירותים.

הנתונים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש יושמדו לא יאוחר משישה (6) חודשים לאחר מחיקת החשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור על נתונים מסוימים על מנת להצדיק, במידת הצורך, ביצוע מושלם של התחייבויותיה החוזיות או החוקיות. הנתונים המאוחסנים כך יוגבלו למה שנדרש בהחלט.

החברה אינה מוכרת או משכירה נתונים אישיים לצדדים שלישיים למטרות שיווק ללא הסכמתם המפורשת של המשתמשים.

זכויות גישה, שינוי, התנגדות, ניידות ומחיקה

בכל המקרים, למשתמש זכות גישה, תיקון, שינוי, התנגדות, ניידות ומחיקה של נתונים אישיים הנוגעים אליו באמצעות כתיבה לחברה באמצעות דואר אלקטרוני אל כתובת דואר אלקטרוני המצוינת באתר, המציינת את שמו, שמו הפרטי, הדואר האלקטרוני וכתובת הדואר שלו.

בהתאם לתקנות התקפות, יש לחתום על כל הבקשות וללוות בצילום מסמך זהות הנושא את חתימת המשתמש.

המשתמש יכול לשחזר את הנתונים האישיים שלו בפורמט פתוח וקריא. הזכות לניידות מוגבלת לנתונים המסופקים על ידי המשתמש הנוגע בדבר. זה חל על בסיס הסכמת המשתמש מראש. החברה מתחייבת להעביר, על פי בקשה, תוך חודש (1) כל מסמך האוסף נתונים אישיים למשתמש על מנת שתוכל ליישם את הזכות לניידות. העלויות הקשורות לשחזור נתונים הן באחריות המשתמש על ידי הגשת הבקשה. 

שימוש בעוגיות

בהתאם לדיון CNIL 2013-378 מיום 5 בדצמבר 2013, החברה מודיעה, יתר על כן, כי קובצי Cookie מתעדים מידע מסוים אשר נשמר בזיכרון הדיסק הקשיח של המשתמש. מידע זה משמש להפקת סטטיסטיקה של קהל.

הודעת התראה, בצורה של כרזה, שואלת את המשתמש לפני כן אם הוא מעוניין לקבל עוגיות. עוגיות אלה אינן מכילות מידע חסוי. 

למשתמשים העוברים לדף הבית או לעמוד אחר באתר www.toursud.com ישירות ממנוע חיפוש יידעו:

 • המטרות המדויקות של העוגיות המשמשות;
 • האפשרות להתנגד לעוגיות אלו ולשנות את הפרמטרים על ידי לחיצה על קישור בבאנר;
 • והעובדה שהמשך הניווט שלה מהווה הסכמה להפקדת עוגיות במסוף שלה.

כדי להבטיח הסכמה חופשית, מושכלת וחד משמעית של המשתמשים באתר www.toursud.com, הבאנר לא ייעלם עד שהוא ימשיך לגלוש.

ללא הסכמה מראש, קובצי Cookie לא יוצבו ויקראו. 

עלון - עלון

בהתאם לבחירות שעשה המשתמש, הוא יכול להיות מקבל העלון (עלון).

על ידי סימון התיבה המסופקת למטרה זו או על ידי מתן הסכמה מפורשת למטרה זו, המשתמש מקבל כי החברה יכולה לשלוח להם עלון שעשוי להכיל מידע הנוגע לפעילויות חדשות המוצעות על ידי השותפים של החברה. למשתמשים תהיה אפשרות לבטל את הרישום לניוזלטר על ידי לחיצה על הקישור המסופק למטרה זו, הנמצא בכל אחד מהעלונים (מכתבי מידע).

רשימת 10 המקומות האהובים עלי בלנגדוק

קבל את המתנה הזו.
אני שולח לך את הבחירה
מבין 10 המקומות האהובים עלי בלנגדוק.

בכדי לעזור לכם בבחירות הנכונות במהלך שהותכם בלנגדוק, 
אני נותן לך עצות לבקר בכל אתר

לא אוהב דואר זבל? גם אני לא ! כתובת הדוא"ל שלך לעולם לא תימסר או תימכר לאף אחד. 
הדוא"ל שלך יאפשר לי לשלוח לך את מתנת קבלת הפנים שלי ואז את העצה העתידית שלי.
לביטול הרישום, קישור לביטול המנוי יופיע בתחתית ההודעות שלי.

>

אנו מדברים צרפתית, אנגלית וספרדית. בשפות אחרות אתר זה מתורגם אוטומטית. תודה על ההבנה שלך.